Slektstreff for etterkommere av Nelle Karoline og Nils Martin Hansen Berglund

Det planlegges slektstreff for etterkommere etter Nelle og Nils sommeren 2003. Foreløpig ønsker vi å undersøke interessen, og å registrere alle etterkommere. Derfor ber vi om at du fyller ut vedlagte skjema og returner det ferdig utfylt til soer-so@online.no. Vi ber også on at du sørger for å få resten av din slektslinje registrert. Med slektslinje mener vi etterkommere av barna til Nelle og Nils. Vi ber også om at det blir oppnevnt en kontaktperson for hver slektslinje som kan være med i en arrangementskomite.

Dersom det er noen som har ideer eller meninger er dere velkommen til å kontakte et selvoppnevnt interrimsstyre som foreløpig består av Åse og Søren.